โปรโมชั่นกอล์ฟ

วันธรรมดา วันหยุด
กรีนฟี 18 หลุม (1 ธันวาคม 2020 ถึง 31 มกราคม 2021) 2,000 800 บาท/ท่าน 3,000 1,200 บาท/ท่าน
แค็ดดี้ 18 หลุม 350 บาท/ท่าน
รถกอล์ฟ 18 หลุม 500 บาท/ท่าน

โทร 036 343-200 ต่อ 60 เพื่อจองเวลาออกรอบ

Hotel

ประเภทห้องพัก พิเศษ
อาทิตย์ - ศุกร์ เสาร์
Superior Room 5,000 2,000 5,000 2,000
Panorama Room 5,400 2,500 5,400 2,500
Deluxe Room 5,400 3,000 5,400 3,000
Pool Superior Room 7,600 3,000 7,600 3,000
New Deluxe Room 9,600 3,500 9,600 3,500
Pool Deluxe Room 9,600 4,000 9,600 4,000
Junior Suite Room 12,600 5,000 12,600 5,000
Family Suite Room 13,800 5,500 13,800 5,500
Executive Suite Room 15,800 6,000 15,800 6,000

* ราคารวมอาหารเช้า

โทร 036 343-200 ต่อ 744

Warisara Spa

ค่าบริการ ลูกค้าพักโรงแรม / สมาชิก ค่าบริการ ลูกค้าพักโรงแรม / สมาชิก
Traditional Thai Massage 600 บาท/ 60 นาที 600 500 บาท/ 60 นาที 1,000 บาท/ 120 นาที 1,000 900 บาท/ 120 นาที
Aroma Oil Massage 1,200 บาท/ 60 นาที 1,200 960 บาท/ 60 นาที 1,600 บาท/ 90 นาที 1,600 1,280 บาท/ 90 นาที
Body Scrub 1,500 บาท/ 45 นาที 1,500 1,200 บาท/ 45 นาที -
Body Scrub & Aroma Massage 2,400 บาท/ 120 นาที 2,400 1,920 บาท/ 120 นาที -
Foot Massage 600 บาท/ 60 นาที 600 500 บาท/ 60 นาที -


โทร 036 343-200 ต่อ 555