แผนผังสนามกอล์ฟ

แผนผังหลุมกอล์ฟ

หลุม พาร์ โปร ผู้ชาย ผู้สูงอายุ ผู้หญิง บ่อทราย บ่อหญ้า โอบี
1st (The Starter) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 5 483 442 413 382 3 2 ซ้าย
2nd (The Abyss) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 17 356 321 309 287 2 1 ซ้าย
3rd (The Waterfalls) 5 แฮนดี้แค็ปสเกล 9 545 505 456 404 4 0 ซ้าย
4th (The Garden) 3 แฮนดี้แค็ปสเกล 15 180 170 160 137 3 0 ซ้าย
5th (The Mountain) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 7 450 416 391 356 2 0 ไม่มี
6th (The Rock) 3 แฮนดี้แค็ปสเกล 13 180 160 140 129 3 1 ไม่มี
7th (The Dangerous) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 3 473 443 393 370 3 0 ไม่มี
8th (The Green Miles) 5 แฮนดี้แค็ปสเกล 1 624 584 541 479 7 0 ขวา
9th (The Big Show) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 11 385 347 332 288 5 0 ไม่มี
10th (The Strait) 5 แฮนดี้แค็ปสเกล 8 555 515 505 485 5 0 ไม่มี
11th (The Beach) 3 แฮนดี้แค็ปสเกล 12 210 186 171 154 3 0 ไม่มี
12th (The Ocean) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 14 380 355 328 290 3 0 ไม่มี
13th (The Dell) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 2 435 405 390 369 1 0 ขวา
14th (The Signature) 5 แฮนดี้แค็ปสเกล 6 590 520 482 464 5 0 ขวา
15th (The Island) 3 แฮนดี้แค็ปสเกล 18 164 136 120 107 2 0 ขวา
16th (The Bell) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 16 400 339 327 290 4 0 ไม่มี
17th (The Bridge) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 4 364 341 325 314 4 0 ขวา
18th (The Theater) 4 แฮนดี้แค็ปสเกล 10 386 375 362 359 2 0 ขวา